דוגמאות למסלולי השקעה אלטרנטיבים (מבוסס על סריקת שוק 2020):

בחר מסלול השקעה:

למידע נוסף

גיל המשקיע:

גיל לתחילת הכנסה פסיבית:

סהכ השקעה בפועל:

יעד גובה הקצבה החודשית:בהתבסס על סכום השקעתך, הקצבה החודשית הצפויה בגיל , צפויה לעמוד כל כ . בכדי לעמוד על קצבה חודשית של ,עליך להשקיע סכום התחלתי של כ - . לפירוט תזרים צפוי לאורך תקופת ההשקעהלחץ כאן